Advies- en Ingenieursdiensten

Onze expertise op het gebied van de fysieke leefomgeving is gedurende het hele traject inzetbaar; letterlijk van initiatief tot sloop. Vanzelfsprekend staat het belang van de klant in onze adviezen voorop. Wij kijken vooruit en houden al rekening met processen in een later stadium; Zo kunnen keuzes die in de ontwerpfase worden gemaakt grote gevolgen hebben in de beheerfase. Door risico’s in een vroegtijdig stadium te signaleren en bespreekbaar te maken, voorkomen we teleurstellingen in de toekomst.

Onze adviezen zijn met recht duurzaam te noemen, omdat ze ook in de toekomst hun waarde behouden.

Samenwerken: door vanaf het begin betrokken te zijn bij vraagstukken, creëren wij doelmatige oplossingen.