Cases

Projectcoördinatie, Toezicht en Directievoering

Werkveld: Infrastructuur en Mobiliteit

Regio: Noord en Oost

directievoering
toezicht
projectcoördinatie
+ adviseur
+ projectbewaking
+ directievoering

Vanwege verschillende ontwikkelingen binnen een landelijke gemeente ontstond er druk op de projecten binnen afdeling Openbare Ruimte op het gebied van project coördinatie en directievoering/toezicht. Hiervoor heeft onze adviseur op locatie de volgende projecten ondersteund/uitgewerkt.

Directievoering en toezicht (begeleiding van de uitvoering, geen ontwerp werkzaamheden):
– Herinrichting met afkoppeling van het hemelwater/rioolvervanging en archeologische begeleiding.
– Bouwrijp maken van een woonwijk.
– Diverse reconstructies van wegen.
Projectcoördinator / projectleiding:
– Bouwrijp maken van een woonwijk; Het bestemmingsplan verder uitwerken tot een technisch ontwerp en vervolgens de uitvoering begeleiden.
– “Groene” woonwijk; Opstellen ontwerp, afstemmen met bewoners, financiële kaders bewaken. (uitvoering en inloop moeten nog aanvangen)

Voor alle bovenstaande projecten zijn de werkzaamheden zeer divers, enkele kernactiviteiten zijn hierbij:
– Procesbewaking (planning);
– Financiële bewaking;
– Financieel advies in de planvorming (haalbaarheid);
– Communicatie met collega’s, omgeving, aannemer, nutsbedrijven en andere stakeholders;
– Kwaliteitscontrole;
– werkvoorbereiding (o.a. inkoop, technische uitvoerbaarheid, deelopdrachten, bestek, afstemming).