Cases

Programma Duurzaamheid voor gemeente Steenwijkerland

Werkveld: Duurzaam en Energietransitie, Gebiedsontwikkeling

Regio: Gemeente Steenwijkerland, Overijssel, regio oost

Programmaleider
Duurzaamheid
Omgevingsaanpak
+ Energietransitie
+ Duurzaamheid
+ Organisatieontwikkeling
+ Programmamanager
+ Omgevingsaanpak
+ Programma Management
+ Programmatische aanpak

Programma Duurzaamheid voor gemeente Steenwijkerland

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van gemeente Steenwijkerland. In het coalitieakkoord zijn op het gebied van o.a. opwek-hernieuwde energie, verduurzaming vastgoed, duurzame mobiliteit en circulaire economie heldere ambities opgenomen. Deze ambities hebben we vertaald naar een concreet programma Duurzaamheid. Onze adviseur heeft dit programma opgesteld, organisatorisch ingebed en geven daarnaast sturing aan het programmateam om de ambities vorm te geven.

Wat betekent dit in de praktijk?

We zijn gestart met het opstellen van een doel-inspanning-netwerk. Hierin zetten we de verschillende doelen uit tegen concrete inspanningen met heldere sturingsindicatoren. Dit programma toont de inspanningen in de komende bestuursperiode tot 2022. Vanuit een grootschalig participatieproces heeft de samenleving meegedacht over de wijze waarop de gemeente energieneutraal kon worden. Zo werd het plan getoetst en aangevuld, en ontstond er draagvlak op het geheel. Dat is voor de realisatie van de doelen van groot belang.

Inspanningen die in het programma zijn opgenomen zijn onder andere:

  • Het opstellen van beleidskaders voor o.a. zon op grond en windenergie;
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente in de RES (Regionale Energiestrategie);
  • Verduurzamen eigen vastgoed;
  • Warmtetransitie plannen;
  • Zero emissie vervoer;
  • Waterstoftankpunten en vervoer;
  • Een gemeentelijk zonnepark;
  • En projecten van derden als mede een aanpak om ‘derden’ (lees inwoners, coöperaties, bedrijven en investeerders) te stimuleren en begeleiden in een aanpak voor verduurzaming.

Een duurzame, integrale aanpak

De opgave heeft betrekking op de integrale aanpak voor de energietransitie en duurzaamheid. Waar het bij de opwekking van hernieuwde energie (zon, wind, biomassa e.d.) gaat over het opstellen van beleid, begeleiden en vormgeven we initiatieven en collectieven in de samenleving, die passen binnen de totale opgave en de bestaande kwaliteiten van het gebied. Om dit te realiseren wordt door onze adviseur nauw samengewerkt met RO-deskundigen, vergunningverleners en andere specialisten in zowel interne organisatie als met andere partners zoals netwerkbedrijven.

Verbindingen leggen

Tevens heeft onze adviseur samen met het programmateam gezorgd voor het verder ontwikkelen van een energieloket waarbij inwoners gebruik kunnen maken van enkele faciliteiten t.b.v. verduurzaming. Het initiëren en begeleiden van energiecollectieven in de vorm van gebiedscoöperaties, het geven van informatie over het onderwerp d.m.v. educatie op scholen en het frequent publiceren van een nieuwsbrief. Op strategisch vlak zijn onze adviseurs de verbinder tussen het bestuur, het ambtelijk programmateam en de samenleving. Hiervoor zit hij direct aan tafel bij de betrokken wethouder, bestuurders van overkoepelende organisaties in de gemeente alsmede overige initiatiefnemers. Hij is daarmee de aanjager en vertegenwoordiger van het realiseren van de gemeentelijke ambities.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project, of kunnen we ondersteunen met een soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact met ons op. Wil je ook werken aan soortgelijke projecten? Bekijk dan onze openstaande vacatures.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer over deze cookies in onze cookieverklaring.

Cookie instellingen

Hieronder kun je kiezen welk soort cookies je wilt accepteren. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies.

AnalyticsOnze website maakt gebruik van analytische cookies.

Social mediaOnze website plaatst social media cookies voor bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AdverterenOnze website plaatst adverterende cookies. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AndersOnze website plaatst cookies van derde partijen die niet horen onder analytische, social media of adverterende cookies.