Cases

Programmaleider / regisseur Duurzaamheid en Vastgoed – Gemeente Steenwijkerland

Werkveld: Duurzaam en Energietransitie, Gebiedsontwikkeling

Regio: Noord

adviseur
omgevingsaanpak
programmatische aanpak
+ Energietransitie
+ Duurzaamheid organisatieontwikkeling
+ Programmamanager
+ Omgevingsaanpak
+ Programma Management

De gemeente Steenwijkerland, gelegen in de kop van Overijssel, heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. In het coalitieakkoord zijn op het gebied van o.a. opwek hernieuwde energie, verduurzaming vastgoed, duurzame mobiliteit en circulaire economie heldere ambities opgenomen. Deze ambities zijn vertaald naar een programma Duurzaamheid. Ons Talent heeft dit programma opgesteld en organisatorisch ingebed en geeft sturing aan het programmateam om de ambities vorm te geven.

Dit betekent in de praktijk dat we gestart zijn met het opstellen van een doel-inspanning -netwerk. Waarin we de verschillende doelen uitgezet hebben tegen concrete inspanningen met heldere sturingsindicatoren. Dit programma toont de inspanningen in de komende bestuursperiode tot 2022. Vanuit een grootschalig participatieproces heeft de samenleving meegedacht over de wijze waarop de gemeente energieneutraal kon worden. Dit om ook aan begrip en draagvlak voor komende projecten en inspanningen te werken. Inspanningen die in het programma zijn opgenomen zijn onder andere , het opstellen van beleidskaders voor o.a. zon op grond en windenergie, het vertegenwoordigen van de gemeente in de RES (Regionale Energiestrategie), verduurzamen eigen vastgoed, warmtetransitieplannen, zero emission vervoer, waterstoftankpunten en vervoer, een gemeentelijk zonnepark en projecten van derden als mede een aanpak om ‘derden’ (lees inwoners, coöperaties, bedrijven en investeerders) te stimuleren en begeleiden in een aanpak voor verduurzaming.

Nadere toelichting
De opgave heeft betrekking op de integrale aanpak voor de energietransitie en duurzaamheid.. Waar het bij de opwek van hernieuwde energie (zon, wind, biomassa e.d.) gaat over het opstellen van beleid tot en met het begeleiden en mede vormgeven van initiatieven en collectieven in de samenleving die passen binnen de totale opgave en de bestaande kwaliteiten van het gebied. Hierbij wordt door onze adviseur nauw samengewerkt met RO-deskundigen, vergunningverleners en andere specialisten in zowel interne organisatie als met andere partners zoals netwerkbedrijven.

Tevens heeft onze adviseur samen met het programmateam gezorgd voor het verder ontwikkelen van een energieloket waarbij inwoners gebruik kunnen maken van enkele faciliteiten t.b.v. verduurzaming. Het initiëren en begeleiden van energiecollectieven in de vorm van gebiedscoöperaties, het geven van informatie over het onderwerp d.m.v. educatie op scholen en het frequent publiceren van een nieuwsbrief.

Op strategisch vlak is onze adviseur de verbinder tussen het bestuur, het ambtelijk programmateam en de samenleving. Hiervoor zit hij direct aan tafel bij de betrokken wethouder, bestuurders van overkoepelende organisaties in de gemeente alsmede overige initiatiefnemers. Hij is daarmee de aanjager en vertegenwoordiger van het realiseren van de gemeentelijke ambities

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer over deze cookies in onze cookieverklaring.

Cookie instellingen

Hieronder kun je kiezen welk soort cookies je wilt accepteren. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies.

AnalyticsOnze website maakt gebruik van analytische cookies.

Social mediaOnze website plaatst social media cookies voor bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AdverterenOnze website plaatst adverterende cookies. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AndersOnze website plaatst cookies van derde partijen die niet horen onder analytische, social media of adverterende cookies.