Cases

Integraal Beheerplan gemeente Kampen

Werkveld: Openbare Ruimte, Beheer, Beleid

Regio: Oost

integraal beheerplan
beheertaakvelden
duurzaamheid
+ teamleider
+ opdrachtgever
+ organisatieontwikkeling

In de gemeente Kampen hebben wij in de rol van ambtelijk opdrachtgever in 2018 en 2019 de totstandkoming van een integraal beheerplan aangestuurd en begeleid. Binnen de gemeentelijke organisatie hebben wij de rol van teamleider en ambtelijk opdrachtgever ingevuld en gewerkt aan het verbeteren van een integraal meerjarig inzicht in de benodigde beheermaatregelen op diverse beheertaakvelden en de daarmee samenhangende kosten van het beheer. De afstemming van het investeringsprogramma is hiermee ook tot stand gekomen. Tot slot is de actualisatie van beheergegevens in het beheersysteem GBI 6 afgerond. Hiermee was de gehele beheerkringloop gesloten.

Via een planmatige aanpak is er in een periode van circa 8 maanden een integraal beheerplan opgesteld. Het project kende twee sporen. Ten eerste werden per beheertaakveld de doelen, kaders (o.a. collegeprogramma) en benodigde maatregelen inzichtelijk op een rij gezet. De te nemen maatregelen werden voor een periode van 4 jaren concreet en integraal intern afgestemd inzichtelijk gemaakt en er werd een concrete begroting aan gekoppeld. Tevens werd er een doorkijk gegeven per beheertaakveld van de kosten voor een periode van 30 jaar. Het tweede deel van het project bestond uit het verder implementeren en het vullen van het beheerpakket GBI 6. Met behulp van het beheerpakket worden de te nemen maatregelen voor een periode van 30 jaar inzichtelijk gemaakt en financieel vertaald.

In het beheerplan hebben we ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo is bij het taakveld beheer openbare verlichting een verduurzamingsplan opgesteld en doorgerekend. Door de versnelde invoering van LED-verlichting ontstond er een besparing op de energielasten, die vervolgens ingezet kon worden om de afschrijvingskosten van deze investering te dekken. Zo wordt via beheer ook een stap gezet in duurzaamheid.

Onlangs heeft het college een besluit over het integrale beheerplan genomen. Mocht u ook interesse hebben in de begeleiding van de totstandkoming van een integraal beheerplan voor uw gemeente, neem dan contact met ons op via de link KLIK HIER of 085 130 46 34.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer over deze cookies in onze cookieverklaring.

Cookie instellingen

Hieronder kun je kiezen welk soort cookies je wilt accepteren. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies.

AnalyticsOnze website maakt gebruik van analytische cookies.

Social mediaOnze website plaatst social media cookies voor bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AdverterenOnze website plaatst adverterende cookies. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AndersOnze website plaatst cookies van derde partijen die niet horen onder analytische, social media of adverterende cookies.