Cases

Herinrichting Meedhuizen – gemeente Delfzijl

Werkveld: Gebiedsontwikkeling, Infrastructuur en Mobiliteit

Regio: Meedhuizen, Gemeente Delfzijl, regio noord

Projectmanager
Verkeersplan
Burgerparticipatie
+ Inrichting verkeer
+ Burgerparticipatie
+ Risico Analyse
+ Verkeersplan

Herinrichting Meedhuizen – gemeente Delfzijl

De inwoners van Meedhuizen (gemeente Delfzijl), hebben via een bewonersinitiatief in 2018 hun wensen voor verbetering van het dorp aangegeven. De gemeente zag haar kans schoon en heeft deze kans aangegrepen om de vraag te combineren met de reeds geplande wegwerkzaamheden. Hierdoor zijn meekoppelkansen ontstaan, die enerzijds kostenbesparend hebben gewerkt, maar ook overlast in de directe omgeving hebben beperkt.

Meedhuizen verkeer en meer

Ons Talent had in dit project in de rol projectmanager. Hij droeg de verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen de opgave, omgevingswensen en de vertaling hiervan naar concrete plannen. Samen met de inwoners en Dorpsbelangen Meedhuizen is het project ‘Meedhuizen verkeer en meer‘ opgezet.

Het project is een samenvoeging van drie aanleidingen om samen te werken aan de invulling. De aanleidingen:

  • Een verkeersplan, gericht op het veiliger maken van het dorp;
  • Een opgave voor beheer en onderhoud in het dorp aan onder andere de riolering en de openbare verlichting, groen en wegen;
  • Een woonvisie, waarin ook de wensen van inwoners van Meedhuizen zijn vastgelegd.

De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met het samenvoegen van al deze aanleidingen en deze als één project aan te pakken.

Tevredenheid over de snelheid remmende maatregelen

Er waren al langere tijd klachten over de te hoge snelheid van het verkeer binnen de bebouwde kom van Meedhuizen. De maatregelen in het verkeersplan hebben ervoor gezorgd dat er minder hard gereden wordt, wat voor een veiligere verkeerssituatie heeft gezorgd.

Leefbaar vergroot, positieve invloed op krimp

De extra maatregelen verbeteren zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in het dorp. Daardoor is het aantrekkelijk om in het dorp te wonen. Dit heeft zowel een positieve invloed op de mensen die er al wonen, omdat ze minder snel vertrekken. Voor nieuwe inwoners is het dorp Meedhuizen aantrekkelijker geworden om te wonen vanwege de verbeterde omstandigheden.

Spin in het web

Onze projectmanager fungeerde binnen dit project als spin in het web. Hij combineerde de wensen vanuit de omgeving met de ambitie van de gemeente voor het specifieke gebied. Hiervoor had hij direct contact met de inwoners en voerde hij gesprekken, om te bepalen waar de behoefte lag. Deze wensen werden meegenomen naar het projectteam binnen de gemeente en dit zorgde voor borging van de uit participatie verkregen wensen en eisen. Andersom vertegenwoordigde ons Talent de gemeente met haar ambities en ideeën richting de inwoners. Zo ontstond er een mooi samenhangend geheel wat geresulteerd heeft in een vernieuwde inrichting van het dorp waar iedereen blij mee is.

Kenmerken van dit project

  • Het is een participatietraject: De bewoners en de gemeente werken samen om de openbare ruimte, en het particuliere dorpsplein, te verbeteren.
  • Samen met bewoners is externe projectstructuur opgezet, zijn de stakeholders bepaald en is de eerste risicoanalyse opgezet.
  • De aannemer zit al aan tafel voordat de eerste streep op papier staat, een bouwteam plus!
  • Bewoners zijn onderdeel van het bouwteam en hebben daarmee evenveel inbreng als andere leden.
  • Andere bewoners, maar ook LTO en de verkeerspolitie, zitten aan tafel in de ontwerp-werkgroep onder leiding van een architect;
  • Interne beheer eisen zijn functioneel beschreven;
  • De eerste wensen zijn opgehaald middels een “droomavond” met het gehele dorp.

Meer weten?

Meer weten over dit project, of hulp nodig bij een vraagstuk in de fysieke leefomgeving? Neem dan contact met ons op.

Wil je ook werken aan dergelijke projecten met of via Talent? Bekijk dan onze openstaande vacatures.

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer over deze cookies in onze cookieverklaring.

Cookie instellingen

Hieronder kun je kiezen welk soort cookies je wilt accepteren. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies.

AnalyticsOnze website maakt gebruik van analytische cookies.

Social mediaOnze website plaatst social media cookies voor bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AdverterenOnze website plaatst adverterende cookies. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AndersOnze website plaatst cookies van derde partijen die niet horen onder analytische, social media of adverterende cookies.