Cases

Havengebied van West-Terschelling

Werkveld: Gebiedsontwikkeling

Regio: Terschelling, regio Noord

Uitvoeringsplan
Budgetraming
Businesscase
+ Zeespiegelstijging
+ Herontwikkeling havengebied
+ Integraal masterplan

Havengebied van West-Terschelling

Het havengebied van West-Terschelling kent een steeds hogere gebruiksdruk. Het havengebied is zowel woongebied, transfergebied, werkgebied als recreatiegebied. Bovendien heeft het havengebied ook een prominente verkeerskundige functie. De Willem Barentszkade is als verkeersader de navelstreng die het havengebied met de rest van het eiland verbindt.

De uitdaging

Bij het toenemen van het aantal gebruikersgroepen in de haven, zijn er in de afgelopen decennia allerlei ruimtelijke en logistieke aanpassingen in het havengebied gedaan. Deze aanpassingen waren steeds een direct antwoord op een functionele gebruikersvraag, waarbij er onvoldoende is geanticipeerd op een samenhangend toekomstbeeld. Hierdoor is een grote mate van ‘verrommeling’ ontstaan.

Het veerhaven terrein vormt hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Wijzigingen van de vloot van Rederij Doeksen, de komst en het vertrek van de EVT als “toeristenrederij” en veranderende inzichten in de havenlogistiek hebben geleid tot een rommelig totaalbeeld dat sterk bepaald wordt door een grote veelheid aan hekken en een lappendeken aan civieltechnische oplossingen.

De eerste indruk van Terschelling is geen beste. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, heeft de gemeente Terschelling – samen met Bügel Hajema Adviseurs en Frans Beune Landschap en Stedenbouw – een masterplan voor het havengebied opgesteld. Dit masterplan behelst een samenhangende totaalvisie op de ruimtelijke en logistieke kwaliteitsverbetering van het havengebied van West-Terschelling. Dit plan is in nauw overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen en kent daardoor een zeer breed draagvlak. Het masterplan is in april 2018 als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.

De rol van Talent 

Een masterplan is nog geen concreet uitvoeringsplan. Samen met de gemeente Terschelling is er een werkgroep gevormd met verschillende disciplines. Talent brengt kennis in op het bied van budgetramingen, techniek (zowel droog als nautisch) en biedt ondersteuning voor de havenexploitatie om te kijken of we een sluitende businesscase hebben. Hierbij wordt integraal gekeken binnen de kaders van het uitvoeringsprogramma. Ook ondersteunen we de gemeente Terschelling op de zoektocht naar subsidies. Het vraagstuk West-Terschelling is voor een deel buitendijks, hoe gaan we om met de zeespiegelstijging voor de komende 100 jaar? We denken en helpen mee met de engineering van dit project.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project, of kunnen we ondersteunen met een soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact met ons op. Wil je ook werken aan soortgelijke projecten? Bekijk dan onze openstaande vacatures.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer over deze cookies in onze cookieverklaring.

Cookie instellingen

Hieronder kun je kiezen welk soort cookies je wilt accepteren. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies.

AnalyticsOnze website maakt gebruik van analytische cookies.

Social mediaOnze website plaatst social media cookies voor bijvoorbeeld Youtube en Facebook. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AdverterenOnze website plaatst adverterende cookies. Deze cookies kunnen je persoonlijke data tracken.

AndersOnze website plaatst cookies van derde partijen die niet horen onder analytische, social media of adverterende cookies.