Cases

Energietransitie Industrie en MKB – Provincie Drenthe

Regio: Noord

Energietransitie
Energie-economie
Stimuleringsaanpak
+ Adviseur energie
+ Omgevingsaanpak
+ Programmatische aanpak

Vanuit het klimaatakkoord van Parijs heeft de provincie Drenthe de opgave Energie tot één van de prioritaire opgaven benoemd. De provincie spant zich daarmee in voor een duurzame energie-economie. Het uitrollen van de stimuleringsaanpak binnen het deelprogramma Industrie en MKB is één van de opgaven.

Onze adviseurs hebben samen met de ambtenaren van de provincie gewerkt aan het één op één benaderen van de 40 grootste energieverbruikers van Drenthe, het samenwerken met diverse brancheorganisaties, starten met een gebiedsgerichte aanpak met gemeenten voor duurzame bedrijventerreinen en het aanzetten tot verduurzamen binnen het MKB.

Hiervoor hebben we strategische plannen opgesteld, gesprekken gevoerd met bestuurders van die industriële bedrijven, het bedrijfsleven verbonden aan de diverse ondersteuningsmogelijkheden (o.a. financiering, kenniscentra, energiestromenonderzoek, wet en regelgeving), events georganiseerd en begeleid en een brancheaanpak opgesteld en uitgerold.

Nadere toelichting
Het Drentse bedrijfsleven bestaat uit ongeveer 40 energie-intensieve industriebedrijven. 700 tot 800 MKB bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van ca. 50.000 tot 200.000 kWh en ca. 30.000 MKB bedrijven met een lager verbruik. Allen zijn onderdeel van de opgave die de provincie en het Rijk hebben t.a.v. energietransitie.

Onze adviseurs zijn hierbij actief op zowel strategisch als operationeel vlak. Op strategisch vlak voeren we o.a. gesprekken met CEO’s van de bedrijven, de gedeputeerde van de provincie en strategische partners zoals kenniscentra en brancheorganisaties. Het resultaat van deze gesprekken is vertaald naar concrete energiestromenonderzoeken die door derden worden uitgevoerd, een brancheaanpak waarin samenwerking wordt gezocht om bedrijven te benaderen, informeren en stimuleren om tot actie over te gaan. Ook hebben we actief bijgedragen aan het organiseren van diverse events om bewustwording en actie tot stand te brengen. In alle gevallen hebben we een verbindende én stimulerende rol in het tot stand brengen van samenwerking met diverse organisaties.